Historia browaru regionalnego Pilsweizer

Historia browaru regionalnego Pilsweizer sięga XIX wieku. Pierwsza wzmianka o Browarze w Siołkowej pochodzi z roku 1804, jednak nie wiadomo, kim był jego założyciel. Bardziej sprecyzowane materiały to dane dotyczące I połowy XIX wieku, około roku 1830. Wówczas rząd austriacki sprzedał miasto Grybów wraz z szesnastoma wsiami należącymi do starostwa w Grybowie baronowi pochodzenia austriackiego, Ferdynandowi Hoschowi.

zdjecie-browar-pilsweiser

W majątku barona Hoscha znajdowało się siedem małych browarów. Największym z nich był browar w Siołkowej. Browar ten w późniejszym czasie został wydzierżawiony Żydom. Stan ten trwał do roku 1887, kiedy to browar zakupił Franciszek Paschek. Paschek natychmiast przystępuje do modernizacji i rozbudowy zakładu piwowarskiego.

Bardzo dobra woda z pobliskiego źródła, oraz wielki kunszt piwowarów sprawiły, że piwo z tego browaru stało się sławne.

Paschek i syn

Jako doskonały fachowiec w tej dziedzinie pragnie stworzyć duży i nowoczesny zakład piwowarski. Bardzo dobra woda z pobliskiego źródła, oraz wielki kunszt piwowarów sprawiły, że piwo z tego browaru stało się sławne w C.K. Monarchii. Dostarczano je do Koszyc, Wiednia i Budapesztu. O dobrej jakości piwa świadczył fakt, że w latach 1910-1911 na wystawie w Wiedniu, piwa grybowskie otrzymywały złote medale. Bogate plany oraz perspektywiczną rozbudowę zakładu przerywa nagła śmierć Franciszka Paschka.

 

pattern

 

W roku 1915 browar przejmuje jego syn, który kończy rozpoczętą przez ojca rozbudowę i modernizację browaru w Siołkowej. Po ukończeniu modernizacji i rozbudowy zakładu, Franiszek Paschek II pozyskuje nowych odbiorców, z wielkim powodzeniem sprzedaje swój produkt na terenie Austro-Węgier. W tym czasie w browarze wytwarza się następujące gatunki piwa: „Marcowe” – 12° Blg, „Bock” – 18° Blg, „Porter” – 22° Blg.

  • browar-pilsweiser-2
  • browar-pilsweiser-3
  • browar-pilsweiser-4

Kolejne pokolenie Paschka

W roku 1924, kiedy browar jest w pełnej produkcji piwa i szerokiej sprzedaży, umiera Franciszek Paschek II, a browar dziedziczy małoletni syn, Franciszek Paschek III. W imieniu swojego syna zakładem kieruje i zarządza Marietta Paschek, wdowa po zmarłym Franciszku II i matka nieletniego Franciszka Paschka III. Głównymi odbiorcami piwa pani Paschkowej byli grybowscy Żydzi, stanowiący 95% wszystkich odbiorców. Pozostałe 5% to kupcy z terenów Bobowej, Gorlic, Jasła, Krakowa, Nowego Targu, a nawet Żywca. W tym okresie w Grybowie, znajdowało się sześć piwiarni, w których podawano różnego gatunku piwo produkowane w browarze siołkowskim. Wśród klientów grybowskich piwiarni byli nie tylko mieszkańcy miasteczka i okolicznych wsi, ale widać było wielu przybyszów spoza rejonu Grybowa i okolic. Do znanych piwiarni w Grybowie należały: Piwiarnia Fabera Nuchyma, Szlomy Finka, Klaftera, Herbachy Ruhrera oraz rozlewnia i hurtownia piwa Adolfa Krugera.

 

pattern-second

Menu